Kontaktirajte nas

Uhvatite korak s konkurencijom ili jednostavno isprobajte nove mogućnosti koje vam pruža Interent marketing. Oni koji su se oprobali samostalno ili preko druge agencije u kampanjama ili marketing aktivnostima, nudimo kvalitetnu nadogradnju pomoću naših certificiranih specijalista.

Start Paket

340€ / 2.561kn + PDV

Sadržaj paketa

Opis paketa

Mjesečni iznos od 340€ / 2.561kn je podijeljen Agenciji za troškove vođenja kampanje (140€ / 1055kn) i Google Ads-u za troškove samog oglašavanja (200€ / 1506kn). 

Iznos za samo oglašavanje od 200€ / 1506kn je određen jer je to najmanji optimalan iznos koji se može rasporediti na jednu kampanju kroz 30 dana.

Troškovi vođenja kampanje su fiksni, te je unutar svakog paketa, pa i start paketa, moguće povećati iznos troškova samog oglašavanja bez povećanja Agencijskih troškova.

To je bitno jer na taj način niste ograničeni po pitanju rasta vaših prihoda koji dolaze od oglasa.

Također, to i preporučamo (ako vam je cilj jačanje firme) kad kampanja postane stabilna i kad se kvalitetno definira odnos vaše potrošnje i prihoda.

Bitno je za napomenuti kako je ovaj paket sastavljen isključivo kao pomoć u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji, te su Agencijski troškovi gotovo upola jeftiniji od uobičajene cijene koju naša Agencija nudi, i gotovo trećina cijene od prosjeka na tržištu.

Uz to, dodatno je bitno za napomenuti da smo napravili sve da naš Start Paket sadrži sve ključne značajke koje su bitne za uspjeh kampanje. Medium i Pro paketi su samo veći po pitanju obujma kampanje, proizvoda i usluga, i interakcije s klijentima.

Koji su kompromisi, i zašto ti kompromisi?

Smatramo da nam za navedene tipove djelatnosti nisu potrebni značajni inputi klijenata, te ne prakticiramo sastanke i duge telefonske razgovore. Svejedno, garantiramo da ćemo se dodatno javiti i porazgovarati u slučaju da primijetimo da nismo dovoljno informirani o uslugama ili proizvodima koje nudite, te ćemo vas pitati oko selekcije bitnih stavki u slučaju da Start Paket ne može pokriti puni obujam vaših usluga.

Uz to, ne radimo šire analize tržišta i konkurencije, no to za male klijente u navedenim sektorima nije nužno, jer vjerojatno nemaju velik udio na tržištu oglašavanja, odnosno nemaju značajan utjecaj na tržište, već samo uzimaju svoj mali dio.

Uvijek se možete „nadograditi“ na viši paket, i kroz dodatne usluge tog paketa ostvariti i retroaktivne analize i konzultacije na osnovu podataka prikupljenih prilikom pretplate na naš manji paket.

Kako do paketa

Prilikom slanja zahtjeva za naše Agencijske usluge, bilo bi dobro da klijent što kvalitetnije ispuni formular kojim nas informira o bitnim stavkama svojeg poslovanja, kako bi mogli što bolje krojiti kampanju.

Ako primijetimo neke nejasnoće, ili procijenimo da ova usluga nije kvalitetno rješenje za vas, dodatno ćemo vas kontaktirati (e-mailom ili telefonski) kako bi razjasnili nejasnoće ili objasnili zašto je usluga neprikladna.

paketi marketing

Pošaljite upit za PAKET START

Pojašnjenje stavki

Kampanja:
Jedna Google Ads kampanja podrazumijeva jednu kategoriju proizvoda, i/ili jednu zemlju unutar koje se odvija oglašavanje.
Npr.
Ako se firma bavi prodajom, i u svom asortimanu ima proizvode poput zvučnika, slušalica, gitara, bubnjeva, trzalica, pod jednu kampanju spada asortiman zvučnika i slušalica, bez obzira na broj modela, no pod drugu kampanju spadaju gitare, bubnjevi, trzalice itd. Također, bez obzira na raznolikost instrumenata u ponudi.

-iznimka su web shopovi koji se bave prodajom raznolikih sitnih gadgeta, gdje oglašavanje ne mora nužno diskriminirati između kategorija. To se može svrstati u jednu kategoriju jeftinih zabavnih sitnica.

Iznajmljivači mogu iznajmljivati kuče, stanove, automobile, bušilice, brusilice itd. Kuče i stanovi spadaju pod nekretnine, odnosno jednu Google Ads kampanju, dok automobili spadaju pod vozila, odnosno drugu kampanju, bušilice i brusilice pod alat odnosno treću kampanju, itd.

Praćenje ključnih radnji (konverzije):
Ključna radnja odnosno konverzija je parametar praćenja koji postavljamo ovisno o vrsti djelatnosti. Uglavnom se radi o praćenju kupnji i stanja košarica (na web shopu), poziva, upita mailom, narudžbi, ispunjavanja formulara na stranici itd.

Svaka konverzija bilježi se isključivo ako je došla kao posljedica Google oglasa. To nam omogućava optimizaciju kampanje, i ključan je faktor u finalnoj kvaliteti usluge. To također zahtjeva da web stranica zadovoljava i osnovne potrebe koje su nužne kako bi pratili takve radnje.
Web shop mora imati definirano i direktno plaćanje kako bi mogli pratiti prodaju. U suprotnom možemo pratiti samo narudžbu, što nam je slabija informacija od konkretne kupnje.

Pružatelji usluga moraju imati „klikabilne“ kontakte (broj mobitela, e-mail, kontakt forma itd.), odnosno, web stranica mora imati mogućnost direktnog preusmjeravanja klijenta na poziv, klikom na broj mobitela na stranici ili preusmjeravanja na ispunjavanje maila klikom na mail koji se nalazi na stranici. Ako su broj i mail samo napisani, ne možemo ih pratiti. Po potrebi, mi možemo izvršiti mali zahvat i osposobiti stranicu ako nema te karakteristike.

 

Prilagođavanje kampanje sukladno prikupljenim podatcima:
Svaki početak kampanje je neefikasan i zahtjeva pomno praćenje i selekciju podataka.
Zato praćenje ključnih radnji (konverzija) i prilagođavanje kampanje sukladno mjerenim parametrima vršimo i u najmanjem paketu usluga.

Također, Google Oglasi funkcioniraju po principu aukcije. Ovisno o vrsti posla i tipu usluge koju nudi, mi možemo u početku okvirno naciljati tržište, no kako ne bismo izgubili prilike, te kako cijena oglašavanja ne bi bila pre visoka, uvijek ciljamo puno šire. Ciljamo puno šire i zato što niti mi niti vi ne znamo točno gdje se prilike nalaze.

Svaka kampanja ima testnu fazu, te nikada ne nudimo nikakva predviđanja, planove i analize tržišta unaprijed. Smatramo da je takav pristup u najmanju ruku varljiv i špekulativan. Kampanja može već prvi tjedan skrenuti s tog plana i naš je posao da se što brže adaptiramo, a ne da se nastavimo držati fiksnog plana.

Naravno, uvijek ima iznimaka i ponekad klijent ima vrlo definirane podatke o tržištu i publici, a u mnogim slučajevima i mi imamo kvalitetne procjene, jer već radimo s nekim u sličnom sektoru ili sa pružateljem istih usluga.

Naš je posao izmjena parametara kojima možemo utjecati na kvalitetu kampanje, poput: odabira pojmova pretraživanja, preciznosti u pretraživanju tih pojmova, demografije, interesa posjetitelja, poslovnih sektora posjetitelja, lokacija oglašavanja, cijene pojedinih pojmova, obujam pretraživanja pojmova, izbjegavanje (nekad želimo izbjeći natjecanje sa tvrtkama za koje ustanovimo da nisu konkurencija) ili napadanje konkurencije (ponekad klijent želi preuzeti tuđe tržište), itd.
Navedene parametre (i još mnoge druge) gledamo u odnosu na ishod kampanje, gdje su glavne praćene stavke broj konverzija, prosječna cijena konverzije, broj posjeta, broj impresija (oglasi koje su ljudi vidjeli, ne nužno i kliknuli), CTR (click through rate) odnosno učinkovitost dovođenja klijenta na stranicu nakon što je pogledao oglas, i još mnogi drugi.
S obzirom na obujam parametara kojima možemo utjecati na ishode, te na obujam parametara koje pratimo kao željene ili neželjene ishode, te aukcijsku prirodu Google Ads oglasa, potrebno je određeno iskustvo kako bi se kampanja što bolje optimizirala, te nema rješenja bez nekakvih kompromisa.

Mjesečno pisano izviješće:
Izviješća nisu identična za sve, te jako ovise o vrsti posla i uslugama koje se nude.
Parametri koje definiramo kao podatke koje ćemo vam slati tokom mjesečnih izviješća uglavnom su definirani unutar prvih 10 dana kampanje, te se mogu proširiti ako uočimo neki bitan parametar praćenja, no uglavnom se sastoje od selekcije nekih od stavki poput:
Broja posjeta na web, broja pregleda oglasa, prosječne cijene po kliku, broja konverzija (kupnje na shopu, pozivi, poslani upiti itd.), cijene po konverziji, ukupne potrošnje, udjela na tržištu oglašavanja, informacije o konkurenciji na tržištu oglašavanja, naše dodatne analize koje nalazimo zanimljivima, profitabilnost (ako imamo uvid u web shop) itd.

Jedna Google Ads kampanja podrazumijeva jednu kategoriju proizvoda, i/ili jednu zemlju unutar koje se odvija oglašavanje.
Npr.
Ako se firma bavi prodajom, i u svom asortimanu ima proizvode poput zvučnika, slušalica, gitara, bubnjeva, trzalica, pod jednu kampanju spada asortiman zvučnika i slušalica, bez obzira na broj modela, no pod drugu kampanju spadaju gitare, bubnjevi, trzalice itd. Također, bez obzira na raznolikost instrumenata u ponudi.

-iznimka su web shopovi koji se bave prodajom raznolikih sitnih gadgeta, gdje oglašavanje ne mora nužno diskriminirati između kategorija. To se može svrstati u jednu kategoriju jeftinih zabavnih sitnica.

Iznajmljivači mogu iznajmljivati kuče, stanove, automobile, bušilice, brusilice itd. Kuče i stanovi spadaju pod nekretnine, odnosno jednu Google Ads kampanju, dok automobili spadaju pod vozila, odnosno drugu kampanju, bušilice i brusilice pod alat odnosno treću kampanju, itd.

Informiranje o planovima vezanim uz izmjene kampanje:
Prilikom većih zahvata za koje smo procijenili da bi mogle imati kvalitetan utjecaj na budućnost vaše kampanje, konzultiramo se s vama telefonski kako bi provjerili dodatno jesu li željene izmjene u skladu s vašim interesima.

Razlog konzultacije je taj što veće izmjene mogu imati nepredvidive kratkoročne efekte, te mogu privremeno i usporiti kampanju. Ipak, određen je rizik nužan kako bi se ostvarila mogućnost unaprjeđenja kampanje, a na nama je da pokušamo opravdati takav rizik. Sve izmjene se mogu brzo vratiti na staro, no informiranje klijenta i razgovor o potencijalnim ishodima je bitan jer si neke firme ne mogu priuštiti privremenu nestabilnost i neizvjesnost.

U tom slučaju, nagle izmjene odgađamo za neku drugu situaciju ili ih radimo postupno kako bi minimizirali potencijalne negativne posljedice.